Om Winnet Västerås

sidhuvud höstprogram2015 W

Winnet – Women in network – arbetar för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara och för lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande för kvinnor och män samt att en jämn könsfördelning av makt och inflytande sker.

Välkommen att ta del av vårens program här: Vår 2016 Västerås

2014 firade Winnet Västmanland 10 år! Klicka här för bildspel: